Cartoon over de controle van tanden die minstens jaarlijks moet gebeuren. Te veel mensen zien op tegen een bezoekje aan de tandarts en wachten daardoor te lang. Daardoor zijn de problemen baak groter geworden dan nodig en is de ingreep ingrijpender. via terugbetaling enkel wanneer er regelmatig een tandarts bezicht wordt, wil het ziekenfonds een betere tandhygiene afdwingen
Cartoon over tandhygiene en de daarbijhorende controle die regelmatig moet gebeuren.Om terugbetaling te krijgen van het ziekenfonds moet een controle jaarlijks gebeuren om te voorkomen dat mensen te lang wachten en uiteindelijk met grote problemen zitten. In een vroeg stadium kan de tandarts vaak nog herstellen met kleine moeite
Thema van de cartoon op deze pagina: Best niet te lang wachten vooraleer je naar de tandarts gaat, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over de inetentie van ziekenfondsen om mensen regelmatig naar de tandarts te krijgen. Een regelmatig bezoek is belangrijk binnen de tandhygiene omdat heel veel problemen op het vlak van gebit klein beginnen.Vaak zijn de oplossingen dan ook nog eenvoudig. Hoe langer een problmee bkijft liggen; hoe grotere de kans dat het lastiger te behandelen wordt en dus ook grotere kosten met zich meebrengt.Die kosten komen dan weer op rekening van het ziekenfonds dus die proberen dat te voorkomen. Finaal is natuurlijk ook de patient daarmee vooruit. Mensen zijn immers vaak bang van de tandarts en stellen een controle danook makkelijk uit. Het middel dat de ziekenfondsen inzetten om de mensen naar de tandarts te krijgen is de keuze om enkel nog tnadartsbezoeken terug te betalen wanneer men minstens jaarlijks naar de tandarts gaat. Vermits de terugbetaling doorgaans toch wel aanzienkijk is, werkt het systeem echt wel. De rekening van een tandarts is doorgaans ook wel gepeperd

Alle cartoons(97/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon