Cartoon over mensen die zich niet meer aanpassen aan de medemens. Mensen worden steeds onverdraagzamer wanneer ze zich terugtrekken in isolement en dus geen moeite moeten doen tot begrip. Wanneer iets enigszins anders is beginnen ze zich te ergeren wat voor een buitenstaander uiteindelijk een groot egoisme geeft. Zure buren die rust eisen worden dan het toppunt van onverdraagzaamheid
Cartoon over de toenemende onverdraagzaamheid van mensen tegenover elkaar. Bepaalde mensen trekken zich steeds meer terug in een isolement en ergeren zicht vervolgens aan alles wat anders is. Rust is belangrijk maar het mag geen egoisme worden zonder begrip voor elkaar en zonder enige wil tot aanpassen, anders heb je zure buren
Thema van de cartoon op deze pagina: De onverdraagzaamheid van sommigen zit beneden alle peil, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over de mens die zich vaak niet aan zijn beste kant laat zien. De onverdraagzaamheid zit dan ook behoorlijk in de lift. Terwijl in onze maatschappij er steeds meer diversiteit ontstaat, heeft dat tot gevolg dat een steeds grotere groep mensen zich niet meer comfortabel voelt en het lastig heeft met al die verschillen. Daardoor ergeren ze zich steeds meer aan allerlei fenomenen en krijg je een verzuring. Dat uit zich onder andere in de onverdraagzaamheid tegen andere culteren maar zelfs binnen de eigen cultuur is er niet veel nodig om verzuurde mensen te ergeren. Het begint ook vaak met isolement. Wanneer mensen verplicht worden om te gaan met anderen, leren ze een zekere tolerantie en begrip aan de dag te leggen. Niet alles aan de andere is slecht. Maar die tolerantie kost moeite en energie en spontaan zoekt een mens dat niet op, dus gaan vele mensen in isolement waardoor ze steeds harder terugvallen op hun eigen beeld en nog minder begrip krijgen voor wat er ook anders is. Zich niet aanpassen is makkelijkst en egoisme zit in de mens in dus het duurt niet lang voor er zure buren zijn. En wanneer mensen graag rust hebben en er komen allerlei dingen in de weg dan wordt de verzuring nog groter

Alle cartoons(234/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon