cartoon over de winter die voor oudere nooit zo streng meer lijkt dan in hun verleden. Nostalgie naar de goede oude tijd toen de opwarming van de aarde nog in haar kinderschoenen stond en het klimaat nog niet erg aan verandering toe was. Het is dus misschien geen illusie dat de kou vroeger strenger was
cartoon over nostalgie naar de winter. Naarmate men ouder wordt, heeft een mens de neiging te vinden dat vroeger alles beter was. Neem nu de kou in de winter. Vroeger waren de winters immer strenger een verandering die door de opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat wel eens waar zou kunnen zijn
Thema van de cartoon op deze pagina: De winters van vroeger waren volgens ouderen altijd strenger, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over een typisch fenomeen dat zich bij oudere mensen voordoet, namelijk het teruggrijpen naar het verleden. Heel typisch zal je bij oudere mensen wel eens te horen krijgen dat vroeger alles beter was of dat de jeugd van tegenwoordig niet meer zo goed is als zij in hun tijd. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat mensen minder snel aanpassen en dus niet zo goed met verandering om kunnen. Vandaar dat ze op een bepaald moment wellicht nostalisch worden naar het verleden, de tijd dat ze zelf jong waren. Kans is ook groot dat de tijd herinneringen oppoetst en dat het allemaal romatischer blijft hangen dan dat het werkeljk was. Zo hoor je ook regelmatig oudere mensen beweren dat de winters van tegenwoordig geen winters meer zijn en dat die vroeger veel strenger waren. Misschien hebben ze eigenlijk in dit geval wel voor een stukje gelijk. De opwarming van de aarde is immers een feit. De invloed van de mens op het klimaat is nog nooit zo groot geweest en heeft ervoor gezorgd dat de temperatuur van de aarde wat hoger is komen te liggen. Dus is de nostalgie naar de kou van vroeger misschien niet een fantasie maar ook echt wel een feit

cartoons(243/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon