Cartoon over cijfers en quota die Europa zijn deelstaten oplegt. Op papier moet ieder aan de eisen voldoen om de problemen die europa deze dagen bedreigen het hoofd te kunnen bieden. Zo moet er onder andere in groene energie worden geinvesteerd door bijvoorbeeld windmolens te plaatsen maar europa moet naast ecologie ook werken aan het probleem van de vluchtelingen die de grenzen van het beloofde land illegaal proberen te overschrijden
Cartoon over de vele problemen die Europa het hoofd moet bieden, zo is er enerzijds de problematiek van ecologie, hoe houden we de wereld leefbaarheid, maar anderzijds zijn er ook problemen zoals vluchtelingen die in Europa het beloofde land zien en dus illegaal de grenzen trachten te passeren. Maar met cijfers kan je alles bewijzen en uiteindelijk je quota halen. Je zet een paar windmolens en op papier werk je aan je groene energie
Thema van de cartoon op deze pagina: Europa moet vele problemen het hoofd bieden: vluchtelingen en groene energie, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over Europa dat als verzameling van vele staten nogal wat problemen het hoofd moet bieden. Vaak zijn de problemen waar Europa mee leeft echter geen puur Europese problemen, het zijn vaak mondiale problemen. Zo kan je ecologie niet in je eentje oplossen. Als het milieus wordt beinvloedt buiten Europa zal Europa daar last van hebben. Als de levensstandaard in landen rond Europa lager is dan in Europa zullen mensen proberen om Europa binnen te dringen en er een geldige verblijf te krijgen. Vaak kan je die zaken dus niet eenvoudig oplossen. In het kader van groene energie wordt er gewerkt met andere bronnen van energie produktie, andere dan gebaseerd op fossiele brandstof. Er is zonne├źnergie maar ook windenergie. Die laatste is misschien wel de meest ecologische om op te wekken met windmolens, maar vaak worden dergelijke initiatieven ook vaak niet goed uitgevoerd en zijn ze enkel maar op papier in orde. Er meoten immers quota gehaald worden en als je cijfers gebruikt kan je alles bewijzen. Misschien kan je windmolens immers op papier gebruiken om groene energie op te wekken en in realiteit ze inzetten om vluchtelingen op weg naar het beloofde land terug over de grenzen te jagen zodat je geen illegaal verworven inwoners meer hebt

Alle cartoons(171/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon