Cartoon: Cartoon over de mogelijke verrijzenis van Osama Bin Laden, nu hij officieel dood is. het gebeurt immers meermaals dat een tsunami, een reuze golf het water uit zee over land spoelt meestal met veel schade tot gevolg. Bij zo'n ramp bestaat nu het gevaar dat ook het lijk nu terug aanspoelt
Cartoon: Cartoon over de mogelijke verrijzenis van Osama Bin Laden, nu hij officieel dood is. het gebeurt immers meermaals dat een tsunami, een reuze golf het water uit zee over land spoelt meestal met veel schade tot gevolg. Bij zo'n ramp bestaat nu het gevaar dat ook het lijk nu terug aanspoelt Cartoon over een mogelijk nieuwe dreiging bij natuurrampen. Een van de natuur rampen die onze aarde tegenwoordig teisteren zijn de tsunami, huizenhoge golven die met gigantische kracht het land verwoesten en alles wat erop staat. De schade na een vloedgolf is vaak niet te overzien. Op zee een tamelijk onschuldige glooiing maar eenmaal het water ondiep wordt, stuwt een tsunami al snel meters hoog om zich te ontpoppen als het gevaar dat hij is. Er worden zelfs cijfers van meer dan 20 meter genoemd. Feit is dat de golf zo irreƫel is dat mensen vaak te laat reageren en uiteindelijk verzwolgen worden. Het lijkt redelijk langzaam te gaan maar de golf is onstuitbaar en ongenaakbaar. Als je deze dreiging naast de recente gebeurtenissen rond Osama Bin Laden legt dan komt een mens tot de conclusie dat er een mogelijke verrijzenis in de maak is. Niet dat Osama een goed christen was, maar zijn lijk ligt momenteel wel ergens in het water. Hij is welliswaar dood maar zijn resten zouden nog wel kunnen terug komen bij bv een tsunami.
Een verrijzenis van Bin Laden is nog niet uitgesloten
 
Osama Bin Laden is wel dood maar het gevaar is daarom nog niet geweken

Alle cartoons(386/621)