Cartoon over de vakbond die steeds weert teruggrijpt naar het enige middel dat ze lijken te kennen om druk te zetten wanneer er iets dreigt te veranderen aan werkomstandigheden namelijk de staking. Staken of zoals zij het noemen actie voeren is zeker populair bij de nmbs waar de reiziger het al lang beu is om gegijzeld te worden. Weten ze zelf nog wel goed of ze voor of tegen iets staken wanneer ze met maatregelen het treinverkeer weer lam leggen
Cartoon over het feit dat staken nog steeds het geliefde middel is van de vakbond om hun zin door te drijven. Het ultieme voorbeeld is de nmbs die slag om slinger actie voeren, wat dus eigenlijk betekent het werk stilleggen. Vaak weten ze amper of ze nu voor of tegen iets staken maar maatregelen die verandering betekenen worden steevast afgewezen en alles wordt lam gelegd
Thema van de cartoon op deze pagina: Zelfs voor een staker is het niet altijd duidelijk, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over de meest geliefde manier van de vakbond om zijn ongenoegen te uiten over maatregelen die genomen worden, namelijk de staking. Akkoord we hebben lang moeten vechten voor het recht op staken maar de vakbond lijkt het niet meer als een recht te beschouwen maar als een plicht. Op veel plaatsen staat de vakbond niet zo sterk maar de exponent van een onderneming waar de vakbond zijn macht groot is, is de nmbs. Het lijkt er op neer te komen dat de leiding van de nmbs gebonden is door de vakbonden en elke verandering leidt prompt tot stakingen. Helaas is een staking op de spoorwegen zeer makkelijk uit te voeren met weinig mensen en grote impact. Bovendien leeft er ook een groot besef bij de werknemers dat ze de macht hebben om het verkeer lam te leggen. Veel mensen zijn de stakingsellende echter al lang beu. Vooral omdat heel veel mensen te maken krijgen met minder prettige maatregelen en ook moeten inleveren. Dat ze dan bovendien nog eens gestraft worden omdat men bij het spoort niet wil meedelen in de mindere prettige maatregelen, worden de reizigers nogmaals getroffen, net als de vele studenten en buitenlanders die geen idee hebben wat er gebeurt, maar wel hun aansluiting missen. Staken is zo'n evidentie voor sommigen dat het de vraag is of ze nog wel weten tegen wat of voor wat ze actie voeren

Alle cartoons(181/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon