Cartoon over de dualiteit die iemand in management eigenlijk moet hebben, namelijk een dosis soft skills en hard skills. Een manager moet zakelijk kunnen beslissen, op ratio cijfers in excel, maar in principe moet er ook een factor empathie zijn waardoor de beslissing ook gedragen wordt door emotie en gevoelens begrijpen van de betrokkenen
Cartoon over de twee kwaliteiten die in management eigenlijk aanwezig moeten zijn namelijk soft skills en hard skills. Enerzijds moet je de emotie en gevoelens van mensen kunnen begrijpen en daar is empathie voor nodig maar anderzijds moet je harde beslissingen kunnen nemen, beredeneerd met ratio en gebassed op koele cijfers in excel
Thema van de cartoon op deze pagina: Niet iedereen heeft evenveel soft skills, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over de grote moeilijkheid voor mensen die een management functie hebben. Enerzijds wordt van hen verwacht om beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op ratio, op feiten en een logische analyse daarvan. Maar terzelfdertijd hebben beslissingen van een management vaak ook impact op mensen en heel wat mensen zijn niet rationeel of toch niet hoofdzakelijk. Gevoelens en emotie begrijpen is wellicht soms moeilijker dan cijfers interpreteren. Empathie is iets dat aangeboren is, net als de gave om logisch te redeneren. Maar helaas lijkt het wel ying en yang, het zijn als het ware tegenhangers. Dus iemand die zeer rationeel is zal meestal moeite hebben met het aanvoelen van emotie en omgekeerd zal iemand die mensen en de impact van beslissingen op mensen, het zeer moeilijk hebben met het nemen van harde maatregelen. Gevolg is dat mensen die eerder soft skills hebben niet doordringen tot management functies. Ze zijn vaak ook minder resultaat gericht. In management vind je dan doorgaans ook mensen met een rationele kant, goed in analyse en cijfers uit excel, maar ze begrijpen vaak niet dat mensen niet altijd logisch werken. Een tweespalt die dikwijls dan ook leidt tot beslissingen die niet het gewenste effect behalen

Alle cartoons(179/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon