Cartoon over de irritatie en de vaak verregaande gevolgen van het niet opruimen in gezinnen. Relaties komen vaak onder druk te staan over de mate waarin verschillende personen omgaan met rommel. De ene ziet het niet en de andere stoort het mateloos maar niet opruimen is heel vaak de oorzaak van ruzie die soms over de limiet gaat en tot een breuk of scheiding kan leiden
Cartoon over opruimen, of beter of ruzie ten gevolge van opruimen. In heel wat relaties of gezinnen ligt het gebrek aan ijver bij het opruimen immers aan de basis van onenigheid. Wat voor de ene geen aanstoot of irritatie geeft is voor de ander vaak een oorzaak van irritatie zijn en dus ligt de graad van opruimen vaak niet gelijk wat in de limiet zelfs kan leiden tot een breuk of scheiding over rommel
Thema van de cartoon op deze pagina: Een topoorzaak voor ruzie in het gezin is opruimen, of het gebrek eraan, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over een van de grootste oorzaken van ruzie binnen een gezin, namelijk onenigheid over opruimen. Verschillende mensen hebben andere toleranties in de omgang met rommel. Wat voor de ene knus en cosy is, is voor de ander ronduit irritant. Dat betekent ook dat de ene partij geen noodzaak ziet tot verandering terwijl de ander stress krijgt. Opruimen is ook een constante bezigheid en wie het graag netjes heeft zal al heel snel een oorzaak van irritatie vinden in de mindere ijver van mede inwoners. Een mismatch in orde en netheid kan tot grote spanningen leiden tussen partners of samenwonenden, zelfs in die mate dat het kan leiden tot een breuk. Relaties lopen soms op de klippen door de steeds groeiende irritatie. Het zal dan wellicht niet de enige factor zijn die ervoor zorgt dat een relatie ten einde loopt, maar het is mogelijk wel een mee bepalende factor. Eenmaal de limiet voor een van de partners overschreden is kan er wel eens een breuk ontstaan die niet meer te lijmen valt. En dan behoort een scheiding tot de mogelijkheden. Rommel als breker van gezinnen

Alle cartoons(53/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon