Cartoon over het feit dat alles geleerd moet worden. Ook in bijgeloof zijn er veel gebruiken die uiteindelijk ook opleiding vereisen. Zo wordt in sommige culturen een regendanser gebruikt die met zijn spirituele gaven de goden moet overtuigen om de droogte te stoppen. Bij het huidige klimaat van grotere extremen dreigt ook meer droogte. Misschien het moment om een beginnende regendanser te laten dansen, al werkt die zich wellicht in het zweet
Cartoon over hoe men vroeger bij bepaalde culturen probeerde om de regen op te roepen in tijden van droogte. Dat deed men door een regendanser aan het werk te zetten, meestal was dat een spiritueel leider die in het bijgeloof de geesten en goden kon overtuigen door te dansen. Misschien een hulpmiddel voor een veranderend klimaat. Maar een beginnende danser moet natuurlijk opleiding krijgen en bij dansen hoort ook wel wat zweet
Thema van de cartoon op deze pagina: Regendansen for dummies, met andere woorden een beginnende regendanser, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over een ondertussen wellicht ter ziele gegane gewoonte, namelijk regendansen. In sommige culturen werd de loop van het klimaat en het weer toegeschreven aan de goden of aan geesten. Die straften de mensen wanneer ze in hun ogen iets niet goed deden en konden omgekeerd ook belonen. Daarom was het voor sommige stammen belangrijk om de goden en geesten goed gezind te houden. Een manier om met hen te communiceren was het zogenaamde regendansen. Een spiritueel leider die door zijn voorganger een grondige opleiding had gekregen in gebruiken en gewoonten wist hoe je al dansend de goden kon overtuigen om de droogte te lijf te gaan en de regen te laten stromen in tijden van grote nood. Een regendanser lijkt voor een buitenstaander natuurlijk een uiting van bijgeloof zoals er vele waren. Maar kans is groot dat menig regendanser echt overtuigd was van zijn impact op het weer en dus op de oogst. Wellicht gingen ze dan ook tot het uiterste en dansten ze zich in het zweet, een grote verantwoordelijkheid voor onder andere een beginnende regendanser. Misschien een optie voor onze toenemende problemen met het klimaat die steeds meer in extremen lijkt te gaan

Alle cartoons(114/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon