Cartoon: Cartoon over de vakbond die in belgie de post en de bezorging van brieven drie dagen proberet plat te leggen. De evolutie naar minder kosten en meer winst in euro zet hen daartoe aan. Kans is groot dat de postbode uw brieven later bezorgt
Cartoon: Cartoon over de vakbond die in belgie de post en de bezorging van brieven drie dagen proberet plat te leggen. De evolutie naar minder kosten en meer winst in euro zet hen daartoe aan. Kans is groot dat de postbode uw brieven later bezorgt Cartoon over de aanklacht van de vakbond tegen de post in belgie die een nieuwe evolutie inluidt. De concurrentie kan in europa meer spelen en de post voelt de druk om kosten te drukken. Alternatieve media zetten wellicht ook het aantal brieven onder druk. De postbode drukt in euro een behoorlijke kost uit en men wil die nu naar Nederlands voorbeeld drukken door mensen in te zetten die minder kosten, zoals mensen op pensioen. Genoeg reden voor de vakbond om een drie dagen staking te starten waar niet iedereen gelukkig mee is. Mogelijk komen uw brieven ook te laat
De post in evolutie
 
Staking bij de post die een grondige hervorming wil doorvoeren. Men wil onder andere postbodes vervangen door goedkopere krachten zoals gepensioneerden

Alle cartoons(500/621)