Cartoon over hoe je een topjob bij de overheid krijgt. Dat je er niet komt zonder de politiek mag duidelijk zijn, maar toch blijft het verdelen van een benoeming voor topmanager eerder een stoelendans waar de ene buitensporig veel geld krijgt en de andere een bescheidener loon. Misschien gebeurt het eigenlijk wel allemaal via krabloten
Cartoon over de stoelendans die bij de benoeming van een topmanager bij de overheid plaatsvindt. Grote discussie over buitensporig loon en ontslagpremies, discussies over geld en ethiek, terwijl men vrolijk van stoel wisselt. Met dank aan de politiek lijkt een topjob eerder iets wat je met krabloten kan winnen dan met competenties
Thema van de cartoon op deze pagina: Met de nieuwe krabloten kan je pas echt grof geld verdienen, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over de grote heis die elke keer ontstaat wanneer er een benoeming moet gebeuren van een topmanager bij de overheid. Een typisch voorbeeld is de NMBS of belgacom waar een topmanager vaak een buitensporig loon krijgt. Om er te raken moet je natuurlijk wel via de politiek passeren. Over dergelijke benoeming moet elke partij het eens zijn en uiteindelijk wordt het dan een koehandel. De ene partij mag zijn kandidaat maar plaatsen wanneer de andere partij dan een kandidaat heeft in een andere topjob. De hele politiek stoelendans schiet dan in actie. Bij de NMBS is het veranderen van de structuur van drie naar twee holdings een hele verhuis. Er komen een pak kandidaten aan te pas allemaal via een selectiebureau moeten passeren en dan blijken er fouten in het cv te zitten zodat kandidaten afvallen. Na veel discussie is er dan geen concensus over de kandidaten en dan wordt uiteindelijk iemand aangesteld die helemaal geen kandidaat was. Hij wordt weggeplukt bij een andere instantie die dan in allerijl weer iemand anders moeten zoeken. Als buitenstaander lijkt het soms of je een topjob bij de overheid eerder krijgt via krabloten dan via de juiste competenties en daar krijg je dan een smak geld voor

Alle cartoons(267/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon