Cartoon: Cartoon over hoe belangrijk opscheppen en bij de elite horen is voor een snob. De beste op school, gekleed in bont wil de moeder dat haar zoon in alles uitblinkt. Zelfs bij een ongeluk moet het kind blijven streven en in geval van pedofilie niet misbruikt worden door een pastoor maar door een bisschop
Cartoon: Cartoon over hoe belangrijk opscheppen en bij de elite horen is voor een snob. De beste op school, gekleed in bont wil de moeder dat haar zoon in alles uitblinkt. Zelfs bij een ongeluk moet het kind blijven streven en in geval van pedofilie niet misbruikt worden door een pastoor maar door een bisschop Cartoon over die menselijke trek die verre van mooi is. Vanuit een dierlijk instinct wil elke mens zich bewijzen tegenover anderen. Eigenlijk wil iedereen de betere of de beste zijn. De ene in mindere mate dan de andere maar aanzien en rijkdom verwerven, luxe voeren zijn voor veel mensen het ultieme doel. Gelukkig zijn met wat je hebt staat niet in hun woordenboek. Wie nood heeft aan opscheppen en streven is dan ook vaak een snob. Er zijn vele vlakken waarop men wil uitblinken. Er is natuurlijk de school maar ook de auto een huis, kledij en uiterlijk. Ook geld en succes wordt vaak nagestreefd. Je zal maar de zoon zijn van een moeder in bont die veeleer bezig is met wat iedereen van haar vindt dan met de opvoeding van haar kind. Je zal maar het ongeluk hebben als zoon van de elite en misbruikt worden. Dat aan zich is wel erg maar nog geen ramp. Dat wordt het pas als de pedofilie gebeurt door een doodgewone pastoor en niet door een bisschop want dat hoort nu eenmaal bij de stand
Snobisme vindt je ook bij moeders
 

Alle cartoons(417/621)