Cartoon: Cartoon over het gebrek aan justitie in de kerk. Wereldvreemd van de samenleving is wellicht de hele top van de kerk. Aartsbisschop leonard plaatst zichzelf alleszins boven de wet. Hij vindt het alvast de moeite niet om een priester met een pedofilie verleden, na zijn pensioen nog lastig te vallen, laats taan een straf te geven
Cartoon: Cartoon over het gebrek aan justitie in de kerk. Wereldvreemd van de samenleving is wellicht de hele top van de kerk. Aartsbisschop leonard plaatst zichzelf alleszins boven de wet. Hij vindt het alvast de moeite niet om een priester met een pedofilie verleden, na zijn pensioen nog lastig te vallen, laats taan een straf te geven Cartoon over het instituut dat de kerk toch wel is en vooral de relatie die ze heeft met de samenleving. De top lijkt behoorlijk ver van de modale mens af te staan en zit blijkbaar in zijn ivoren toren opgesloten van eeuwenlange dominantie. Veel minder dan de rest van de kerk voelen ze dus aan wat er leeft bij de mensen. De meeste hoog geplaatste katholieken hoor je eigenlijk zelden of nooit. Je voelt wel dat de kerk soms vreemd reageert of niet reageert op actuele gebeurtenissen. Niemand begrijpt hier nog de visie van de kerk op bijvoorbeeld het gebruik van het condoom en ook op het vlak van het celibaat. Hun visie is in veel gevallen naar onze normen nog pre historisch. Maar soms stapt er dan toch eens iemand naar voor die het nodig vindt om de visie te uiten. Dan wordt angstwekkend duidelijk hoe wereldvreemd de kerk is, zelfs op een niveau van een aartsbisschop. Wereldvreemd en terzelfdertijd ook walgelijk arrogant. De manier waarop ze iedereen wetten en normen oplegt en zelf boven de wet staat. Na uitspraken over aids, homo's is er nu ook nog eens een uitspraak over justitie. Een priester met een pedofiel verleden kan vaak nog in de verborgenheid van de kerk vluchten, nu vindt aartsbisschop leonard dat een priester met pensioen ook niet meer lastig mag gevallen worden met zijn verleden, laat staan een straf voor de pedofilie mag krijgen
Aartsbisschop Léonard blijft de mensen schofferen met zijn uitspraken
 
De ene schofferende uitspraak na de andere toont aan hoe arrogant de kerkleiding kan zijn en hoe ze zichzelf boven de wet plaatsen

Alle cartoons(414/621)