Cartoon over de dunne grens tussen coaching en grensoverschrijdend gedrag in de sport. Een coach moet vaak fysiek in contact staan met zijn atlete om te corrigeren maar blijkbaar zijn er ook coaches die daar misbruik van maken. Het komt in vele sporten voor maar sommige zijn natuurlijk gevoeliger dan andere. Een judocoach is voorlopig op non actief gezet in een schandaal. Hij maakte meer dan enkel seksueel getinte opmerkingen en kon zijn handen niet thuis houden. Toevallig bij aanvang van een nieuwe campagne ter sensibilisering
Cartoon over de recente campagne tegen grensoverschrijdend gedrag in de sport. Blijkbaar zijn er nogal wat coaches die hun handen niet kunnen thuishouden en te ver gaan in hun contact met vrouwelijke atletes. Soms zijn het opmerkingen die seksueel getint zijn maar soms ook verdergaand. In ieder geval is elk misbruik te veel en zo kent het judo nu een heel concreet schandaal rond een heel bekende judocoachmisbruik te veel en zo kent het judo nu een heel concreet schandaal rond een heel bekende judocoach
Thema van de cartoon op deze pagina: Wat als de judocoach zich niet aan de regels houdt, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Problemen met grensoverschrijdend gedrag in de sport en heel concreet in het judo wordt een topcoach beschuldigd
Cartoon over een recente campagne die gestart is door topsporters en ex topsporters om de problematiek van grensoverschrijdend gedrag in de sport aan de kaak te stellen. Omdat coaches en atleten of atletes bij het aanleren van bepaalde bewegingen wel eens fysiek contact hebben, is het niet altijd evident om te bepalen welk gedrag normaal is en wat over de grens gaat. De intentie is niet altijd af te leiden. Maar feit is dat sommige feiten wel duidelijk over de grens gaan. Soms gaat het over opmerkingen van een coach over een vrouwelijke atlete die dan seksueel getint zijn maar er zijn ook al meldingen gemaakt van ongewenst fysiek contact waarbij de coach zijn machtspositie misbruikt. Verschillende sporten hebben een verschillende aanpak en niet elke sport heeft nood aan hetzelfde contact tussen coach en sporter. Een sport waar fysiek contact vaak voorkomt is onder andere judo en daar heeft de sensibiliseringscampagne al geleidt tot een heus schandaal waarbij een topcoach door meerdere judoka's is aangeklaagd dat hij zijn handen niet thuis kon houden en hoewel hij blijft ontkennen is hij nu toch uit zijn functie ontheven. Op zich duidelijk veel te laat vermits de coach al eerder veroordeeld is en toch heeft kunnen verder doen en het blijkbaar ook niet evident was om de judocoach uiteindelijk te ontslaan

Alle cartoons(74/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon