Cartoon over het feit dat jongens meer blijven zitten dan meisjes. Het zou vooral een gevolg zijn van de wijze waarop ouders omgaan met meisjes en met jongens. Meisjes zijn rustiger en krijgen dus meer educatieve info terwijl de jongens wilder zijn en al vlug met een voetbal buiten worden gezet. Ds schuld van het minder presteren in de studie en het feit dat jongens het op school slechter doen ligt dus aan de opvoeding en niet aan intelligentie
Cartoon over een studie die uitwijst dat jongens minder goed presteren dan meisjes op school. De schuld voor het slechter resultaat wordt gelegd bij de ouders. Zij zouden immers meer studie activiteiten doen met een dochter dan met een zoon odmat meisjes doorgaan rustiger zijn en jongens wilder. Jongens geeft men dan ook sneller een voetbal dan didactische informatie. Bijna de helft van de jongens moet ooit eens blijven zitten
Thema van de cartoon op deze pagina: Jongens blijken slechter op school en de ouders hebben daar schuld aan, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Jongens zouden op school slechter presteren dan meisjes omdat ouders zich anders gedragen tegen beide. Rustigere dochers krijgen meer kennis aangeboden dan de wildere zonen die buiten voetballen
Cartoon over de slaagkans van jongeren in het onderwijs. Er is wel degelijk een verschil. Meer dan 40 procent van de jongens zal ergens blijven zitten terwijl dat iets meer dan 25 procent is bij de meisjes. Zijn de meisjes dan intelligenter dan de jongens? Dat blijkt niet het geval te zijn, de oorzaak ligt in het karakter of temperament van de beide geslachten. Jongens zijn doorgaans wilder dan meisjes en worden dan ook makkelijker buiten in de tuin gezet al dan niet met een voetbal. Ze worden minder makkelijk beschouwd als ontvankelijk voor educatieve informatie dan meisjes. Die zijn rustiger en kunnen langer stilzitten. Dat maakt dat ouders meer aandacht besteden aan leerstof voor meisjes dan voor jongens. Het gevolg is duidelijk, meisjes presteren beter in hun studie dan jongens. Vermits het niet gerelateerd is aan intelligentie zal het op langere duur wellicht geen verschil uitmaken maar bij het opgroeien hebben de meisjes dus wel degelijk een voorsprong. De studie geeft in dit geval de schuld voor het slechter presteren van jongens op school dus bij de ouders die zich anders gedragen tegenover hun zonen dan tegenover hun dochters.

Alle cartoons(290/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon