Cartoon over de crisis die minister geens van justitie voorgeschoteld krijgt. De zoveelste ronde besparingen noopt de cipiers tot harde actie. Reeds drie weken staken een grote groep cipiers. De staking in de gevangenis om betere werkomstandigheden geeft de nodige problemen en het leger dat al zoveel moet bijspringen zet militairen in voor de basis bewaking
Cartoon over de staking in de gevangenis die minister geens van justitie de nodige kopzorgen geeft.Het probleem is dat na vele besparingen jarenlang de maat vol is voor de cipiers. Er wordt nog een extra inspanning verwacht terwijl de werkomstandigheden al lang aangeklaagd worden. Het leger zorgt er voor dat militairen de meest essentiele taken overnemen
Thema van de cartoon op deze pagina: De cipiers blijven volharden in hun staking in de gevangenis, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over de recente crisis in het gevangeniswezen. In het zuiden en centrum van het land zitten heel wat gevangenissen zonder cipiers omdat ze in staking zijn. Geen kortstondige staking maar ondertussen al enkele weken van protest tegen de zoveelste maatregel van besparingen in de gevangenissen. De situatie was eigenlijk na een aantal inkrimpingen van budget al niet opperbest. Nieuwe maatregelen zijn dan ook in het verkeerde keelgat geschoten en de cipiers zijn vastbesloten hun staking lang vol te houden. Ondertussen wordt het warm in de regering waar koen geens, minister van justitie een oplossing moet vinden voor de onwil tot werken bij de cipiers. minister geens heeft een ultiem voorstel gedaan dat door de vakbonden weerom is verworpen. Het lijkt erop dat de cipiers niet te paaien zijn en dat ze hun werkomstandigheden niet leefbaar meer beschouwen. Om het probleem van de staking op te lossen wordt het druk gesolliciteerde leger opgeroepen om ook hier de nodige basis bewaking te voorzien. Maar de militairen komen door de terreurdreiging sowieso niet meer aan hun basis taken toe, dus daar is de onvrede ondertussen ook groot

Alle cartoons(126/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon