Cartoon over het examen fysica waar menig student wel eens een onvoldoende haalt of kortweg gebuisd is. De gevolgen van het niet slagen in examens kan studenten hun hele leven blijven achtervolgen, dan spreken we van een trauma. Je zal dus maar gebuisd zijn over het onderwerp zwaartekracht
Cartoon over de gevolgen die studenten kunnen overhouden aan het niet slagen van examens. Een trauma dat hen het hele leven kan blijven achtervolgen. Zo zal je ooit maar eens gebuisd zijn op het examen fysica over het onderwerp zwaartekracht
Thema van de cartoon op deze pagina: Gebuisd op het examen fysica over de zwaartekracht, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over wetenschappen en meer bepaald fysica. Voor de ene is fysica een leuke speeltuin, voor de andere een ware marteling. Fysica gaat over de studie van wat er beweegt in de wereld en hoe veranderingen plaatsgrijpen op die voorwerpen of wezens. Het is eerder een theoretische wetenschap waar toch een pak proeven en praktijkvoorbeelden in te vinden zijn. Het is al bij al een boeiende wetenschap maar niet als het je petje te boven gaat. Voor sommige studenten is fysica dan ook eerder een kwestie van overleven. Examens zijn voor dergelijke studenten dan ook eerder een trauma dat vaak tot tleurstelling leidt. Gebuisd zijn op een vak is vaak een trauma voor een student die echt wel de intentie had om te slagen en de gevolgen ervan kunnen ook best lang doorwegen. Een student krijgt doorgaans wel een tweede kans maar wanneer de student in kwestie er wel degelijk voor gewerkt had en toch niet slaagde, is het niet makkelijk om het vertrouwen te houden dat het bij een tweede keer wel zal lukken. En als het niet lukt moeten erkennen dat je niet in staat bent om het te halen, is best moeilijk. Je kan dus maar beter niet gebuisd zijn op een examen fysica over de zwaartekracht

Alle cartoons(199/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon