Cartoon over minister vandeput die in het dossier van de vervanging van de f-16 gevechtsvliegtuigen al een tijdje onder vuur ligt. De vervanging door f-35 of eurofighter typhoon ligt heel moeilijk en nu is de oppositie van oordeel dat er onterechte cijfers zijn gebruikt om aan te tonen dat vervaning nodig is. De toestellen zouden minder oud zijn dan opgegeven. De nva minister van landsverdediging heeft het lastig
Cartoon over de heisa in het dossier rond de f-16. De vervanging is al een hele soap gebleken in de keuze tussen de f-35 en de eurofighter typhoon. Er zijn verschillende kosten en baten bij beide toestellen en in dergelijke grote dossiers waart altijd de schim van mogelijke geschenken om de sympathie te winnen. Minister van landsverdediging vandeput van de nva ligt nu onder vuur omdat volgens de oppositie er helemaal geen noodzaak is tot vervanging
Thema van de cartoon op deze pagina: Het F16-
Het F-16 dossier is echt wel heel duidelijk een nuttig gebleken, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over de saga rond de vervanging van de f-16 gevechtsvliegtuigen. Het kiezen van een waardige vervanger blijkt een heel heikele onderneming die zelfs verstoord wordt door de vraag of vervanging nu eigenlijk wel nodig is. Los van het mogelijk gesjoemel en gunstig stemmen van de partijen die moeten kiezen, is ook gebleken dat de legertop informatie zodanig heeft gemanipuleerd dat de noodzaak tot vervanging veel groter bleek dan ze misschien echt wel is. Men wou de f-16 vervangen en heeft daarom een aantal gegevens niet doorgegeven. Men beweert dat de leugen zelfs aan minister vandeput is gemaakt en dat afgegaan is op de informatie. De oppositie beweert nu dat er rapporten zijn die duidelijk aangeven dat de f-16 vliegtuigen niet allemaal zou oud zijn als men beweert en dat vervanging nog niet strikt noodzakelijk is. Zijn vrezen dat de kost van de vervanging heel wat andere kansen binnen landsverdediging gaan hypothekeren en zien meer heil in uitstel. Het dossier zat eigenlijk al op een finale keuze tussen de f-35 en de eurofighter typhoon, maar dreigt nu weer helemaal naar af. Sommigen vinden dat de legertop grondig moet schoongemaakt na de vervalste informatie, maar minster vandeput van de nva schermt met een rapport dat beweert dat er geen discussie over de noodzaak van vervanging.

Alle cartoons(37/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon