Cartoon over examenstress, die ondanks alle pogingen om studenten flexibel het programma te laten afwerken, toch nog steeds bestaat. Een tweede zit is steeds minder aan de orde omdat een student bij het niet behalen van een voldoende voor sommige vakken, de leerstof het jaar nadien opnieuw proberen. Het vrij samenstellen en spreiden over meerdere studiejaren heeft niet noodzakelijk een goed effect op het studeren.
Cartoon over het moderne studeren waarbij de student veel meer zijn vakken kan spreiden over verschillende studiejaren. In het verleden was het vaak zo dat een student die geen voldoende haalde dat kon ophalen in een tweede zit. Nu kan een student vakken meenemen naar volgende jaren. Het flexibel samenstellen van leerprogramma is is nog geen garantie voor minder examenstress tijdens de examens
Thema van de cartoon op deze pagina: Steeds flexibeler studeren geeft toch nog examenstress, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over het moeilijk weg te krijgen van examenstress. Het onderwijs heeft een behoorlijk grote stap gezet in flexibiliteit naar de student toe. Het samenstellen van een lespakket in een studiejaar is niet meer zo strikt dan vroeger. Zelfs wanneer een student bij een examen de vereiste norm neit haalt, betekent dat niet automatisch meer dat er een tweede en tevens laatste kans komt. De tweede zit is geen eindpunt meer en wordt vervangen door een andere oplossing. Studenten hebben tegenwoordig het recht om een vak waar ze niet voor geslaagd zijn, mee te nemen naar een volgend jaar. Er moet dan wel nog een nieuw examen afgelegd worden maar zelfs bij een tweede falen is niks verloren. Of dit een goeie zaak is, is niet direct duidelijk. Het neemt de druk weg van studenten, dat is op zich een positieve zaak maar soms is het ook nodig dat er druk is en dat studenten ermee leren omgaan. Dat aspect kan wel eens verloren raken in de toegift naar flexibiliteit toe. Zeker studenten die eerder nonchalant zijn gaan in het nieuwe systeem makkelijker doorschuiven en het probleem uiteindelijk voor zich heen uitschuiven. Het brengt ze uiteindelijk ook wel in moeilijkheden want niet alles kan blijvend genegeerd worden. Het kan ook een effect geven van trial and error. Ze probere nal eens met minimale inspanning een examen, dan nog eens en misschien wordt er dan pas wat meer moeite gedaan. Dus of flexibel studeren en spreiden van leerstof van bepaalde vakken over meerdere studiejaren een zegen is of niet, voor sommigen misschien wel voor anderen zeker niet om voldoende aan de slag te gaan

Alle cartoons(30/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon