Cartoon over de europese commissie die werk wil maken van de afschaffing van het zomeruur. De vraag is vooral wanneer en welk systeem overblijft zomer- of winteruur. Ooit werd het zomeruur ingevoerd om het energieverbruik te doen dalen. Men ging het donker opvangen door meer in de lichte perioden te leven, maar de winst is niet echt aantoonbaar terwijl de files er meer last van hebben en het ritme van de mensen in europa verstoord wordt, met een slaapstoornis als gevolg
Cartoon over de afschaffing van het zomeruur die er in europa zit aan te komen. De europese commissie wil het zomeruur afschaffen. De vraag is alleen wat er blijft het zomeruur of het winteruur. De lidstaten zouden individueel kunnen beslissen wat een heuse warboel kan opleveren. Het zomeruur is er gekomen om meer gebruik te maken van het licht en het energieverbruik zo te doen dalen. In praktijk is dat niet echt gebeurd en levert het files op, problemen met het ritme, slaapstoornis. Het zal echter meer donker zijn als we het systeem afschaffen
Thema van de cartoon op deze pagina: Europa wil het zomeruur afschaffen, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over de afschaffing van het zomeruur die dichterbij komt. De europese commissie is in ieder geval voorstander van de afschaffing van de constructie die in de economische crisis van de jaren 70 van vorige eeuw is ontstaan. Men dacht toen energie te kunnen besparen door meer te leven in de lichte periodes. In de zomer een uur voorruit gaf ons meer zonlicht en minder donker. Dus minder energie nodig om licht te maken. Maar vele jaren later blijkt de winst in energieverbruik niet bepaald een succes te zijn. De nadelen van de dubbele wissel elk jaar zijn beter bekend dan de voordelen. Blijkbaar zijn er bij elke wissel meer files dan normaal en ook meer ongevallen. Kinderen hebben last van hun ritme en hebben wat tijd nodig om de wisseling te verteren. Slaapstoornis wordt trouwens ook wel eens gemeld door volwassenen. In ieder geval is het voor europa en zijn europese commissie duidelijk. Het zou beter zijn zonder de wissel. Rusland schafte de uurwissel al vroeger af. Het enige probleem is nog wat er overblijft: het zomeruur of het winteruur. Het winteruur is eigenlijk het juiste uur en logischerwijs zou men daarop moeten blijven. Dat heeft als gevolg dat het minder lang licht is op de zomeravonden. Blijvend in zomeruur zitten zou betekenen dat het later licht wordt s morgens en dus zouden de studenten in de winter in het donker naar school moeten fietsen. Het meest logische zou zijn het winteruur te volgen vermits het ook echt ons uur is. Maar voorzitter junkers is voorstander van het zomeruur. Bovendien is er nog een oplossing gezocht in de beslissingsbevoegdheid. Het is niet europa die gaat beslissen maar elke lidstaat voor zicht. Wat dus een fantastische klucht tot gevolg kan hebben dat je bij verplaatsing van één land naar een ander de tijd gaat moeten aanpassen. Niet heel logische als die landen eigenlijk onder of boven elkaar liggen

Alle cartoons(15/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon