Cartoon over het toenemend gebruik van de enkelband. Hiermee verblijft een veroordeelde niet in de gevangenis in een cel maar onder electronisch toezicht. Bedoeling van deze rechtspraak is om de gevangenen integratie te geven in de maatschappij. Een beperkte vrijheid voor mensen die eigenlijk een straf uitzitten
Cartoon over de alternatieve straf die tegenwoordig meer en meer gebruikt wordt. In plaats van in de cel te zitten krijgen veel gevangenen nu electronisch toezicht. Met een enkelband terug een beperkte vrijheid in de maatschappij. Doel van de rechtspraak is integratie en eigenlijk is overbevolking van de gevangenis ook een reden
Thema van de cartoon op deze pagina: Electronisch toezicht met de enkelband neemt toe, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over het probleem van de gevangenen. Om een maatschappij overeind te houden zijn een aantal afspraken nodig, die in wetteksten gegoten worden. Voor wie de wetten overtreedt zijn er straffen bepaald door de rechtspraak. Voor ernstige misdrijven werd vroeger wel eens de doodstraf uitgevoerd. Tegenwoordig hebben vele landen de doodstraf afgeschaft, het wil zeggen omgezet in levenslang. Helaas blijkt dat de rechtspraak steeds meer mensen moet veroordelen voor het overtreden van de wetten. Daardoor raken de gevangenissen voller en voller. Bovendien probeert de overheid het geld dat in de gevangenissen gestopt wordt te verminderen. Daarom werd het zogenaamd electronisch toezicht gestart. Concreet betekent dat dat de gevangene terug in de maatschappij wordt gebracht met als controle middel een enkelband. Als motivatie wordt niet gegeven de overbevoling van de gevangenissen maar de integratie van de gevangene in de maatschappij. Wie te lang in de cel heeft gezeten is immers afgesneden van de buitenwereld en vindt moeilijk zijn plaats terug in de maatschappij. Met de enkelband kan de gevangene stilaan zijn vrijheid terugwinnen.

Alle cartoons(297/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon