Cartoon: Cartoon over de aarde die voor velen tot na de middeleeuwen als plat werd beschouwd. Tussen alle ronde sterren en de maan waren enkelen zoals aristoteles wel overtuigd dat ook vorm van de aarde een cirkel moest zijn. Die ontdekking gebeurde met de stand van de sterren en fenomenen als een maansverduistering
Cartoon: Cartoon over de aarde die voor velen tot na de middeleeuwen als plat werd beschouwd. Tussen alle ronde sterren en de maan waren enkelen zoals aristoteles wel overtuigd dat ook vorm van de aarde een cirkel moest zijn. Die ontdekking gebeurde met de stand van de sterren en fenomenen als een maansverduistering Cartoon over een van de ontdekkingen die de dag van vandaag evident lijken maar die dat niet waren op het moment dat ze ontdekt werden. Het gaat over de vorm van de aarde. Vermits wij maar kleine mensen zijn op een grote aardbol, lijkt de aarde plat, zelfs als we aan zee naar horizon staren. Die lijkt kaarsrecht. Vele mensen geloofden dan ook wat hun ogen zagen, maar enkele krtische en vaak ook briljante geesten hadden hun bedenkingen. Het is heel moeilijk te bepalen wie als eerste het idee heeft geopperd en dus eigenlijk de ontdekker mag genoemd worden, maar het is zeker dat Aristoteles al voor de geboorte van christus ervan overtuigd was dat de aarde rond als een cirkel was. Hij had onderzoek gedaan naar de stand van de sterren en had maansverduisteringen bestudeert, de man en al haar kwartieren. Hoewel velen hem nog volgden in die overtuiging heeft het nog lang geduurd voor het ook echt aanvaard werd door officiele instanties zoals de kerk, die toen zeer gezaghebbend was. Uiteindelijk een eind voorbij de middeleeuwen werd het ook door de kerk officieel aanvaard en is de aarde rond geworden
Een van de grote ontdekkingen is het rond zijn van de aarde
 

Alle cartoons(367/621)