Cartoon over de administratie in het onderwijs die vaak redelijk traag draait waardoor een school vaak plaatsgebrek kent. Een stijgend aantal leerlingen betekent dat er niet onmiddelijk budget is om een extra klaslokaal te installeren en dat er dus leerlingen geen les kunnen krijgen maar dan is een container vaak de oplossing. Zo blijkt dat 1 op 10 van de kinderen die naar school gaan in een containerklas zitten
Cartoon over het probleem dat er tegenwoordig op school vaak plaatsgebrek is en dat daardoor kinderen les krijgen in een noodopvang zijnde een container. Het onderwijs heeft immers vaak een probleem met administratie en budget waardoor bij stijgend aantal leerlingen er pas een klaslokaal is lang na de feiten en dan wordt er dus een containerklas ingeschakeld
Thema van de cartoon op deze pagina: Één op tien kinderen zit in een containerklas, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over de administratie in het onderwijs die vaak achter de feiten aanloopt. Zo duurt het vaak vele jaren vooraleer de vraag om extra ruimte voor leerlingen, ook effectief omgezet wordt in extra klaslokalen. Het is natuurlijk een feit dat het budget beperkt is en dat er naast de normale veroudering van bestaande scholen er ook beweging is in de omvang van scholen. Wanneer een school groeit en er meer leerlingen komen, dan kan de directie daar niet altijd de nodige ruimte voor krijgen. Vooraleer de budgetten voor nieuwbouw van klassen zijn goedgekeurd gaat er vaak meer dan vijf tot tien jaar over. Tegen dan is zelfs de situatie die aan de oorsprong lag van de goedkeuring niet meer correct en gebeurt het soms dat een school na verbouwing alweer plaats te kort heeft. Maar wanneer de school kinderen heeft die les moeten krijgen en er geen klaslokaal ter beschikking is, wordt er vaak overgegaan tot het inroepen van een noodklas. Meestal gebeurt dat door het plaatsen van een ingerichte container waar kinderen dan les krijgen. Een containerklas uit plaatsgebrek is blijkbaar de bestemming van 1 kind op 10 tegenwoordig en dat is eigenlijk niet zo prettig want de containerklassen zijn niet altijd even comfortabel

Alle cartoons(189/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon