Cartoon: Cartoon over een scheiding van hersenen en lichaam. Iemand met gezond verstand doet dat niet. Een samenwerking is altijd gebaseerd op een compromis, al lijkt dat tegenwoordig steeds moeilijker. In politiek zie je een duur record bij de vorming van de regering. En de wever zal niet snel van die koers afwijken
Cartoon: Cartoon over een scheiding van hersenen en lichaam. Iemand met gezond verstand doet dat niet. Een samenwerking is altijd gebaseerd op een compromis, al lijkt dat tegenwoordig steeds moeilijker. In politiek zie je een duur record bij de vorming van de regering. En de wever zal niet snel van die koers afwijken Cartoon over de samenleving vandaag. Waar we enerzijds een groep mensen hebben die heil zoeken in de schaalvergroting, zijn er ook mensen die steeds meer teruggrijpen naar een kleinere groepering. Het lijkt een beetje krampachtig wegduwen van wat enigszins anders is. Aan de ene kant wordt dus Europa opgericht om meer mensen samen op een lijn te zetten en daardoor een grootmacht te worden als tegengewicht voor oost en west. Anderzijds heb je dan de beweging om regio's onafhankelijk te maken. In Spanje willen de basken en de catalanen apart. Er zijn al landen gesplitst in het verleden. En ook in Belgie maakt de beweging die vlaanderen wil afscheuren van Wallonie steeds meer opmars. Een compromis of samenwerking wordt mogelijk zelfs bewust gesaboteerd om gelijk te halen. Als dat de grondslag is van de politiek dan is die nefast voor het resultaat. Regeren is immers altijd de weg naar verlies. Bepaalde problemen raken niet opgelost en sommige beloften kunnen nooit waargemaakt. De grote winnaar van de verkiezingen, Bart De Wever, lijkt dan ook zijn heil te halen in de strategie om geen regering te vormen en niet op zijn bek te gaan. Een redenering van het verstand maar of ze gezond is voor het land, en zelfs voor Vlaanderen alleen, is te betwijfelen. We hebben reeds een record voor de vorming van de regering, die duurde nooit langer maar de oplossing is nog niet eens in zicht. Er zijn wellicht mensen die zelfs een scheiding tussen hersenen en lichaam zouden kunnen overwegen
Een compromis maken is niet voor iedereen weggelegd
 

Alle cartoons(392/621)