Cartoon over het standpunt van de kerk inzake het trouwen van priesters. Tot op heden is alijtd het celibaat in stand gehouden opdat de priester zich volledig zou kunnen wijden aan god en de kerk zonder extra zorgen om een vrouw. Maar het celibaat en onthouding van sex weegt zwaar. Vraag is of het afschaffen van het celibaat en toegelaten sex voor sommige nu niet het spannend stuk van verboden sex gaat wegnemen
Cartoon over het mogelijk afschaffen van het celibaat in de kerk. Tot op heden is het verboden voor priesters om te trouwen met een vrouw of man omdat het de priester zou afleiden in zijn taak voor God. Maar eenmaal trouwen toegelaten is zou het wel eens kunnen zijn dat sex niet meer zo spannend is
Thema van de cartoon op deze pagina: Er gaan geruchten dat het celibaat mogelijk afgeschaft zal worden, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over de kerk die al heel lang totale devotie eist van haar priesters. Een man die god dient, moet zich volledig aan die taak kunnen wijden en de zorgen om een vrouw, gezin en eventueel kinderen kunnen daar alleen maar van afleiden. Toch hoort men ook wel eens het argument dat priesters door hun isolement van het getrouwde leven eigenlijk weinig voeling hebben met de problemen en noden van mensen. Hun laten trouwen en meedelen in de dagelijkse problematieken zou hen betere gesprekspartners kunnen maken voor de dagelijkse problemen waar de mensen mee worstelen. Een ander probleem is dat het celibaat ook eist dat een priester zijn leven zonder sex doorbrengt. Sex hoort immers enkel in de context van het huwelijk. Dat maakt echter dat in de kerk vele priesters op een of andere manier zondigen tegen het celibaat. Er is een opvallend hoog kindermisbruik bij priesters, iets wat mogelijk een gevolg is van het strakke godmatisme van de kerk. Dus ondanks dat het verboden is houden sommige priesters er een bijzonder sexleven op na. Het is dan ook maar de vraag of voor die groep van priesters het afschaffen van het celibaat hen nog wel een spannend sexleven zal geven wanneer sex toegelaten zou zijn door de kerk

Alle cartoons(266/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon