Cartoon over het probleem van het drukke verkeer op de brusselse ring. Er zijn verschillende mogelijkheden om daar iets aan te doen, maar de oplossing van Hilde Crevits is om de ring breder te maken waar het kan en nodig is. Of dit de drukte van de file zal verminderen wordt betwijfeld en zal mogelijk resultaeren in meer vervuiling
Cartoon over de oplossing die Hilde Crevits gaat toepassen tegen de file rond de hoofdstad. Om het verkeersinfarct op te lossen wil men de brusselse ring nu breder maken. Vraag is of dit het probleem effectief gaat oplossen of gewoon de drukte nog gaat vergroten en dus ook de vervuiling
Thema van de cartoon op deze pagina: Binnenkort wordt de Brusselse ring breder gemaakt, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over het probleem van de mobiliteit waar we algemeen me worstelen. Een dagelijkse knoop in het woon werk verkeer is natuurlijk Brussel. Zowel de binnenstad als de ring kunnen vaak moeilijk de grote hoeveelheid wagens slikken met dagelijks de nodige hoeveelheid file als gevolg. Hoewel mensen wennen aan file blijft het een bron van frustratie, stress en kosten. Ook het milieu en de uitstoot van co2 varen niet wel bij een grote massa files. Om dit probleem op te lossen zijn er meerdere mogelijkheden maar de mogelijkheid die bij monde van Hilde Crevits is gekozen, is de optie om de brusselse ring breder te maken. Afhankelijk van plaats en de nood zal de ring worden verbreed en verdeeld in een of meerdere bundels. Een aantal vakken zijn bijvoorbeeld voorzien voor doorgaand verkeer en mensen die een afrit nodig hebben zitten op een gescheiden traject. Of dit een afdoende oplossing is voor de problemen op de Brusselse ring is niet voor iedereen zeker. Groen gelooft dat een verbreding van de ring geen of weinig effect zal hebben omdat de extra capaciteit enkel maar extra trafiek zal aantrekken,waardoor er uiteindelijk geen vermindering van de ifle zal zijn. Het zou integendeel een negatief effect hebben op de vervuiling, door de toenemende drukte

Alle cartoons(260/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon