Cartoon over de grote verdeeldheid in het verenigd koninkrijk in de aanloop naar het referendum over het al dan niet uitvoeren van een brexit. Wanneer bleek dat de leave stem het heeft gehaald wordt duidelijk dat de verdeeldheid niet is opgelost en dat Engeland en Schotland er eigenlijk enkel maar slechter van geworden zijn. Europa zonder engeland maar in handen van leugenaars als Nigel Farage
Cartoon over het referendum dat moest beslissen over de vraag of het verenigd koninkrijk in europa bleef of niet. Het antwoord is nee en daarmee is de brexit een feit en is nigel farage blij. Hij heeft mee geijverd voor een leave scenario. Het legt echter de grote verdeeldheid in engeland en schotland bloot
Thema van de cartoon op deze pagina: Een te groot deel van Engelsen wil uit Europa, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over de schok die door Europa is getrokken op 24 juni 2016. De grote gok van premier Cameron om de verdeeldheid in zijn partij en in het verenigd koninkrijk op te lossen door een referendum te organiseren over het al dan niet blijven volgen van Europa, is uiteindelijk verkeerd uitgedraaid. er waren geografische tendenzen er waren correlaties met opleiding en welstand. Er waren voorspellingen en er was veel hoop dat het referendum een probleem zou oplossen voor Cameron. Helaas werd het de strop. De stem van het leave kamp haalde het en dat was niet gehoopt. Cameron heeft ondertussen zijn ontslag gegeven maar het onheil is geschied. De dag zelf trok Nigel farage één van zijn basis beloften in over het feit dat elke dag 35 miljoen bespaard zou worden, geld dat niet naar Europa hoefde en dus voor welzijnszorg kon ingezet worden. Dat laatste had hij niet gezegd en had iedereen verkeerd gehoord, zo blijkt nu na de verkiezing. Ordinaire leugens om een Brexit te forceren maar de verdeeldheid in Engeland en Schotland is enkel maar groter geworden. Schotland waar de pro europa groep in de meerderheid was, wil zich loskoppelen van engeland. Veel engelsen zien een doemscenario en smeeken om een nieuw referendum. Moeilijke beslissingen met veel gevolgen lijken totaal onverstandig om beslist te worden met een eenvoudige ja of nee in een referendum. Te veel mensen hebben geen enkel idee over de gevolgen en laten zich simpelweg door een paar holle leuzen overtuigen

Alle cartoons(120/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon