Cartoon over een recente boomtelling die getracht heeft het wereldwijde bestand aan bomen in kaart te brengen. Hun telling kwam uit op een veelvoud van de recentste schatting. Er zouden maar liefst 3 biljoen bomen zijn of 8 keer meer dan gedacht. Toch mag dit geen enkel reden zijn om de uitdunning van de longen van deze aarde door te zetten. Bomen zetten onze grote vijand co2 om in zuurstof en houden de ecologie gezond
Cartoon over een recente wereldwijde boomtelling, die tot de coclusie kwam dat er 3 biljoen bomen zijn, 8 keer meer dan eerdere schatting. Nu het bestand van bomen in kaart is leidt dit hopelijk niet tot een geruststelling op het vlak van ecologie en co2 bestrijding. een veelvoud aantal bomen doet niets af aan de uitdunning die gaande is op de longen van de aarde die ons zuurstof leveren
Thema van de cartoon op deze pagina: Grote boomtelling stelt vast dat er veel meer bomen zijn dan verwacht, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Drie biljoen bomen zijn er op aarde, 8 keer meer dan men geschat had
Cartoon over het aantal bomen dat onze aarde begroeit. Een recente boomtelling heeft uitgewezen dat dat op een getal neerkomt van 3 biljoen bomen ofwel 3000 miljard bomen. Uit eerdere schattingen zou dat 8 keer minder geweest zijn. Dat men nu op een veelvoud van die eerdere schatting uitkomt zou als goed nieuws kunnen beschouwd worden maar uiteindelijk maakt het niet veel uit. We hebben in oppervlakte nog steeds heel wat bomen weggehaald en de longen van onze aarde uitgehold. Die verhouding verandert door deze telling niet. Ook al zou het sommige mensen kunnen doen terugleunen en de strijd tegen de coƩ vervuiling staken. De bomen zijn onze zuurstof leveranciers en zetten net co2 om in zuurstof, zonder wie leven op aarde voorbij is. De mens is dus bezig enerzijds meer co2 de lucht in te pompen en anderzijds de co2 zuiveraars te vernietigen. Hopelijk gaat de uitdunning van onze longen dankzij de nieuwe telling van ons bomenbestand en een goede kaart ons helpen om de wereldwijde ecologie op peil te houden in plaats van ze nog verder te vernietigen

Alle cartoons(161/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon