Cartoon over de top in Parijs 2015 over het milieu. Men wil in die lilieutop proberen een bindend akkoord te maken wat betreft de uitstoot van CO2 om de opwarming van de aarde tegen te gaan en het klimaat te redden. Helaas is belgie een slechte leerling en heeft door ruzie en gehakketak tussen de verschillende partijen dus geen akkoord. Het belgisch milieubeleid krijgt dan ook heel wat kritiek en maakt zich dan ook belachelijk
Cartoon over het fameuze top over het klimaat in parijs 2015. De top die na vele mislukte toppen nu eindelijk komaf zou moeten maken met de steeds toenemende uitstoot van CO2 en de opwarming van de aarde. Het belgisch milieubeleid heeft ons land weer even belachelijk gemaakt want bij aanvang van de top was er geen akkoord, er was ruzie en kritiek tussen de belgische partijen
Thema van de cartoon op deze pagina: België maakt zich internationaal belachelijk met zijn milieubeleid, klik op de cartoon om naar de volgende te gaan
 
Cartoon over het Belgisch milieubeleid of misschien eerder het gebrek eraan. Op de milieutop in Parijs 2015 heerst er na de voorbije milieutoppen eindelijk het gevoel dat er dit keer misschien wel tot concrete en bindende afspraken kan gekomen worden om de opwarming van de aarde beperkt te houden. Op zich is het al zo erg dat een stijging onvermijdelijk is en er dus enkel maar niet meer kan gewerkt worden aan een vermindering van de opwarming. Iedereen heeft dat gegeven ondertussen aanvaard en stilaan groeit het besef dat er iets moet gebeuren om de aarde leefbaar te houden. Wanneer de top in Parijs aanvangt blijkt dat alle landen zowat hun huiwerk gemaakt hebben en dat het Belgisch milieubeleid niet in een akkoord is gegoten want NVA heeft kritiek op de bijdrage van Vlaandere in het milieubeleid. Zij vinden de bijdrag te groot in verhouding en dus is Belgie het lelijke eendje of domme eendje dat niet op tijd klaar is. De internationale druk op Belgie wordt hierdoor natuurlijk groot want voor de buitenwereld is het maar al te belachelijk dat belgische partijen ruzie maken en niet tot een akkoord kunnen komen over iets dat voor iedereen levensnoodzakelijk is namelijk de in stand houding van ons milieu.Het klimaat in de hand houden door de beperking van de uitstoot van CO2 is daarin een belangrijke stap

Alle cartoons(148/621)

Link naar de eerste cartoon Link naar de vorige cartoon Link naar de volgende cartoon Link naar de laatste cartoon