Cartoon: Cartoon over dementie meer bepaald alzheimer. Al kan men sinds kort aan de hand van eiwitten in hersenvocht, zogenaamde biomarkers, 10 jaar op voorhand reeds een diagnose voorspellen, toch is er geen medicatie. Wat doet men met dergelijke medische wetenschap
Cartoon: Cartoon over dementie meer bepaald alzheimer. Al kan men sinds kort aan de hand van eiwitten in hersenvocht, zogenaamde biomarkers, 10 jaar op voorhand reeds een diagnose voorspellen, toch is er geen medicatie. Wat doet men met dergelijke medische wetenschap Cartoon over de vorderingen in de medische wetenschap. Hoewel de medische wetenschap al veel kan blijven ze eigenlijk steeds aan de rand van de essentie. Men kan dingen aanpassen maar moet dan steeds rekenen op de kracht van de natuur. Het echte helen, scheppen van nieuwe cellen is een ondoorgrondelijk geheim voor de wetenschap. We kunnen al heel wat ziekten benoemen aan de hand van een diagnose maar een heel aantal kennen nog geen geneziing. Voor sommige ziektebeelden is er nog geen medicatie. Een ziekte waar al heel wat rond te doen is geweest is de ziekte van Alzheimer, een vorm van dementie. Tot op heden niet geneesbaar maar nu heeft men een methode gevonden om 10 jaar voor het uitbreken van de ziekte reeds te voorspellen dat ze zal ontwikkelen. Of dit nu een goede zaak voor de patient in kwestie is nog maar zeer de vraag. Zolang er geen medicatie is, lijkt het lastig om al vroeg te weten dat er een ziekte aankomt waar niets tegen te beginnen valt. De test is ook niet onfeilbaar en baseert zich op een verhouding tussen twee biomarkers, biomarkers zijn eigenlijk eiwitten in het hersenvocht
Alzheimer is niet te genezen maar wel te voorspellen
 
De medische wetenschap voorspelt 10 jaar op voorhand dat je Alzheimer gaat krijgen, nu nog een remedie

Alle cartoons(426/621)